Wednesday, 23/10/2019 - 22:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Hưng

Công văn số: 54/CV-PGDĐT V/v hướng dẫn thi tốt nghiệp Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 

 

UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/CV-PGDĐT

 

V/v hướng dẫn thi tốt nghiệp

Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 

Kiến Xương, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học và THCS

Căn cứ công văn số 118/SGDĐT-KTQLCLGD, ngày 18/02/2019 của Sở GD&ĐT Thái Bình, về việc hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kiến Xương hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông (NPT) năm học 2018-2019 như sau:

I. Đối tượng và điều kiện dự thi

1. Đối tượng dự thi: Là học sinh (HS) đang học THCS đã hoàn thành chương trình học NPT, đạt yêu cầu trở lên và tự nguyện đăng ký dự thi.

2. Điều kiện dự thi:

- Đối tượng học sinh trên đã học hết chương trình NPT THCS theo quy định 70 tiết và có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0) trở lên;

- Không nghỉ quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT THCS: không quá 07 tiết.

II. Nội dung và các bài thi:

1. Nội dung thi: Trong phạm vi kiến thức của một trong các NPT do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.

2. Bài thi: Thí sinh phải hoàn thành 02 bài thi (Đề thi do Sở GD&ĐT ra, in đến từng thí sinh) gồm:

- Bài thi lý thuyết: Thi theo hình thức tự luận, hoặc vừa tự luận vừa trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, điểm bài thi nhân hệ số 1.

- Bài thi thực hành: Thí sinh bốc thăm đề bài (trong một số đề thực hành) và thực hiện bài thi theo yêu cầu của đề bài: thời gian làm bài 60 phút, điểm bài thi nhân hệ số 3.

- Điểm thi NPT là trung bình cộng của bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau khi đã nhân hệ số (bài thi tính theo thang điểm 10).

III. Đối với các trường THCS, Tiểu học và THCS

1. Hội đồng thi: Toàn huyện thành lập 01 Hội đồng thi NPT. Mỗi trường THCS, Tiểu học và THCS là một điểm thi.

2. Cơ cấu của hội đồng: Chủ tịch hội đồng thi là Trưởng phòng GD&ĐT (trực tiếp phân công công việc cho các thành viên trong hội đồng); Phó chủ tịch là lãnh đạo phòng GD&ĐT, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;  thư ký hội đồng là chuyên viên phòng GD&ĐT, Phó Giám đốc của Trung tâm GDNN-GDTX; Điểm trưởng là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng; có 01 điểm phó là Phó Hiệu trưởng hoặc tổ trưởng chuyên môn; có 01 thư ký điểm thi là Thư ký hội đồng trường hoặc tổ trưởng chuyên môn, để điều hành toàn bộ công tác coi thi lý thuyết và thi thực hành tại điểm thi; giám thị là giáo viên của nhà trường (điểm thi), giám khảo là giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX, giáo viên các trường trong huyện đã tham gia công tác giảng dạy NPT.

Trưởng phòng GD&ĐT và Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cùng thống nhất thành lập danh sách lãnh đạo và các ủy viên của hội đồng thi, các vấn đề liên quan đến hội đồng thi, điểm thi.

3. Lịch thi                                 

- Thi lý thuyết: Thời gian thi lý thuyết (45 phút), Sáng ngày 12/04/2019

 

Thời gian bóc bì thi

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian Thu bài

Ghi chú

09 giờ 50phút

10 giờ 00phút

10 giờ 45 phút

 

 

- Thi thực hành: Bài thi thực hành 60 phút. Thực hiện từ 13h30 phút  ngày 12/4 đến hết ngày 13/4/2019.

4. Việc quản lý học sinh dự thi tại các điểm thi: Lãnh đạo các nhà trường có thí sinh dự thi, có trách nhiệm thông tin đến học sinh ngày thi, thời gian thi và quản lý học sinh trong các buổi thi đảm bảo an toàn, trật tự, nghiêm túc.

IV. Những công việc chuẩn bị trước kỳ thi

1. Các đơn vị dạy NPT đảm bảo dạy đúng, dạy đủ chương trình NPT do Bộ GD&ĐT ban hành.

2. Tổ chức xét duyệt điều kiện dự thi và thông báo cho học sinh biết.

3. Lên kế hoạch thi NPT và thông báo cho học sinh biết.

4. Các trường nộp danh sách học sinh đăng ký dự thi chính thức về Trung tâm GDNN-GDTX.( trước ngày 05/3/2019)

5. Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX chủ trì việc lập danh sách thành lập hội đồng coi thi, chấm thi, xét duyệt kết quả thi NPT, nộp báo cáo tổng hợp số liệu kỳ thi, đăng ký số lượng đề thi về Sở GD&ĐT và chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi của các điểm thi, các trường THCS; gồm danh sách niêm yết, bảng gọi tên ghi điểm, phiếu thu bài thi, phiếu chấm thực hành…theo mẫu quy định của Sở GD&ĐT.

6. Mỗi trường THCS, Tiểu học và THCS của huyện là một điểm tổ chức thi NPT. Các trường THCS, Tiểu học và THCS cần chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất cho kỳ thi như sau: Phòng làm việc của lãnh đạo hội đồng thi (có tủ, két đựng đề thi bài thi), phòng làm việc của Hội đồng coi thi, chấm thi; Nhận và trang bị đầy đủ phù hiệu cho cán bộ tham gia hội đồng thi; Có đủ phòng thi và mỗi phòng thi có đủ chỗ ngồi cho thí sinh, đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát và tuyệt đối an toàn, chuẩn bị giấy thi, giấy nháp cho thí sinh (giấy thi các trường thống nhất sử dụng giấy của công ty sách TBTH Thái Bình, các cụm trường đăng ký và mua giấy thi tại bộ phận sách thiết bị của Phòng GD&ĐT trước ngày 20/3/2019) Chuẩn bị đủ máy, thiết bị vật tư công cụ cho thí sinh thực hành nghề Tin (các nghề Điện, Thêu và nghề May  trung tâm sẽ trực tiếp chuẩn bị và hướng dẫn cho học sinh). Các nhà trường cử giáo viên đi coi thi chấm thi thực hành NPT theo điều động của Phòng GD&ĐT (Kinh phí tổ chức thi do trường tổ chức thi  thanh toán cho cán bộ tham gia hội đồng thi, theo chế độ hiện hành) đồng thời phải bố trí phân công cán bộ của nhà trường làm nhiệm vụ, phục vụ cho việc thi thực hành nghề Tin cho học sinh của trường mình.

7. Các đơn vị chuẩn bị văn phòng phẩm và tài chính cho kỳ thi. Thực hiện định mức thu chi áp dụng theo công văn số 241/HD-GDĐT ngày 19/9/2016 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thu, chi tiền thi nghề phổ thông. Các trường THCS hoàn thành việc thu học phí, lệ phí thi nộp về Trung tâm GDNN-GDTX Kiến Xương trước ngày 10/3/2019.

 

V. Tổ chức coi thi

1. Tại các điểm thi, tổ chức trang trí có băng biển, khai mạc kỳ thi, đọc quyết định thành lập hội đồng thi NPT, danh sách ban coi thi, ban chấm thi, phổ biến quy chế thi và hướng dẫn thí sinh xem danh sách phòng thi, thời gian, địa điểm thi, giới thiệu và cho thí sinh chứng kiến niêm phong bộ đề thi; Phân công kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất cho kỳ thi.

2. Thành phần của điểm thi: Điểm trưởng là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng; có 01 điểm phó là Phó Hiệu trưởng hoặc tổ trưởng chuyên môn; có 01 thư ký điểm thi là Thư ký hội đồng trường hoặc tổ trưởng chuyên môn. Cán bộ coi thi là giáo viên đang giảng dạy tại  nhà trường, Trung tâm GDNN-GDTX. Cán bộ chấm thi thực hành là giáo viên đã và đang dạy NPT tại Trung tâm và các nhà trường.

3. Điểm trưởng phân công coi thi (mỗi phòng thi có đủ 02 giám thị bên trong, từ 02-04 phòng thi có 01 giám thị bên ngoài), điều hành coi thi theo quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiện hành.

VI. Tổ chức chấm thi và hoàn thiện kết quả

Thành lập hội đồng chấm thi, hoàn thiện kết quả, xét duyệt tốt nghiệp NPT tại Trung tâm GDNN-GDTX. Hội đồng làm việc theo quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiện hành.

VII. Duyệt kết quả thi nghề

Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX trực tiếp đi duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT. Hồ sơ duyệt gồm: Biên bản coi thi, biên bản chấm thi, các quyết định coi thi, chấm thi, Bảng tổng hợp kết quả thi, 02 bảng ghi tên, ghi điểm, thí sinh thi NPT (đã có điểm và xếp loại); 02 danh sách thí sinh thi đỗ NPT và các biên bản khác nếu có. Riêng danh sách thí sinh đỗ thi NPT sao ra USB hoặc đĩa CD nộp cho Sở GD&ĐT).

VIII.  Lịch thực hiện

1. Hoàn thiện chương trình dạy nghề phổ thông, đánh giá kết quả học tập của học sinh trước ngày 05/3/2019. Xét điều kiện dự thi, thông báo về các trường THCS trước ngày 15/3/2019.

2. Họp triển khai thi NPT:

Thời gian: 8h00 ngày 12/3/2019 (thứ ba).

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX Kiến Xương;

Thành phần:    - Phòng GD&ĐT;

- BGĐ, GV dạy nghề Trung tâm GDNN-GDTX;

- Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học và THCS;

3. Các trường lập danh sách lãnh đạo và giáo viên làm nhiệm vụ tại  điểm thi về trung tâm GDNN-GDTX qua gmail dinhvankim60@gmail.com, hoàn thành đối chiếu danh sách học sinh chính thức dự thi NPT và nộp về Trung tâm GDNN-GDTX trước ngày 05/3/2019 theo danh sách do Trung tâm GDNN-GDTX lập theo mẫu:

 

 

HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT ĐỖ NPT KIẾN XƯƠNG

ĐIỂM THI: TRƯỜNG 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN ĐIỂM THI

  

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ tại HĐ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến Xương,  ngày    tháng    năm 2019

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

4. Sáng ngày 20/3/2019 các đơn vị cử người nhận hồ sơ tại Trung tâm GDNN-GDTX để kiểm tra rà soát trước khi tổ chức thi gồm: DS niêm yết, bảng gọi tên ghi điểm, phiếu thu bài thi, phiếu chấm thi thực hành…

5. Từ ngày 20/3/2019 đến trước thời điểm thi, Sở GD&ĐT kiểm tra hệ điều kiện thi nghề của các đơn vị.

6. Ngày 11/4/2019: Từ 14h00 tập huấn cho giáo viên chấm thi NPT tại Trung tâm GDNN-GDTX các trường thông báo và bố trí cho giáo viên có tên trong danh sách phòng GD&ĐT điều động đi coi thi và chấm thi tham gia tập huấn.

7. Ngày 12/4/2019 :

* Buổi sáng Từ 5h30 phút Trung tâm GDNN-GDTX nhận đề thi tại phòng khảo thí Sở GD&ĐT

* Từ 7h30 các đồng chí trưởng các điểm thi trực tiếp đi nhận đề thi NPT tại Trung tâm GDNN-GDTX Kiến Xương.

* Từ 9h00 các điểm thi (các trường THCS, tiểu học và THCS ) tổ chức khai mạc kỳ thi, tổ chức thi NPT theo lịch.

8. Từ ngày  13/4/2019 đến ngày 17/04/2019 chấm thi và hoàn tất mọi công việc của kỳ thi.

9. Từ 7h30 phút ngày 19/4/2019 Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX đi duyệt kết quả thi NPT tại Sở GD&ĐT.

IX. Cấp giấy chứng nhận NPT

 Trung tâm GDNN-GDTX nhận chứng chỉ NPT tại Sở GD&ĐT và giao lại cho các đơn vị.

 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng trường THCS, TH và THCS trong toàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tiến hành các khâu công việc có vướng mắc, phát sinh thì đơn vị báo cáo kịp thời về bộ phận THCS để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Trung tâm GDNN-GDTX (để phối hợp thực hiện);

- Như kính gửi (để thực hiện);

 -Lưu VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Anh Minh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 134
Năm 2019 : 3.874